حریم خصوصی

privacy policy image

حقاظت از حریمی خصوصی تمامی کاربران جزو اولویت‌های نخست کاربرباشی است:

  1. تمامی اطلاعاتی که کاربران در اختیار کاربرباشی قرار می دهند محرمانه تلقی شده و برای هیچ منظوری در اختیار شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت.این اطلاعات ممکن است شامل نام، نام خانوادگی، نشانی ایمیل، تلفن و سایر اطلاعات فردی و همچنین مکاتبات و…باشد.

  2. اطلاعات شما و داده هایی که با این سایت مبادله می کنید برای کاربرباشی محفوظ است.آنها برای مقاصد تجاری یا فروش به دیگری استفاده نخواهند شد.ممکن است بعضی از این اطلاعات برای ارائه سرویس بهتر به شما و بهینه سازی اهداف کاربردی مورد تحلیل و دسته بندی قرار گیرد و یا با اجازه قبلی شما برای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گیرد.همچنین برای دسترسی آسان‌تر شما ممکن است این سایت از کوکی ها استفاده کند.

  3. حداکثر تلاش برای حفاظت از داده های های شما صورت خواهد گرفت.مواردی که به علت هایی خارج از اختیار این سایت باشد و شرایط خاص قاعدتا از شمول این موارد خارج خواهد بود.